Omgaan met onderlinge strubbelingen - Bureau Spraakwater
 • Hoge klanttevredenheid, 9+
 • CRKBO Erkend
 • Ervaren trainers

Omgaan met onderlinge stubbelingen

Of een groep succesvol samenwerkt hangt af van de mate van cohesie onder de groepsleden. Kunnen de groepsleden het goed met elkaar vinden? Zijn ze goed op elkaar ingewerkt?

Toch komen er in groepen die moeten samenwerken vaak strubbelingen voor. Het lijkt haast onvermijdelijk om als groep perfect te functioneren. Moeilijk gedrag kan op verschillende manieren ontstaan. Door moeilijk groepsgedrag te herkennen, te begrijpen en te minimaliseren kun je de problemen aanpakken. Op deze pagina gaan we in op de meest voorkomende ergernissen:

 • Conflicten
 • Deelnemers die de groep domineren
 • Introvert gedrag en verlegenheid
 • Pesten

Conflicten

Als deelnemers in een groep het niet met elkaar eens zijn, brengt dit ze gek genoeg vaak dichter bij elkaar. Door een discussie aan te gaan krijg je namelijk de kans om uit te leggen waarom je iets belangrijk vindt. Wanneer je dit samen constructief aanpakt dan kun je van daaruit zoeken naar alternatieve oplossingen.

Conflicten en discussies zijn een goede manier om te reflecteren op je doelen. Door hier -deels gedwongen- bij stil te staan kun je meer inzicht krijgen in elkaars visie. Conflicten worden pas een probleem als het persoonlijk wordt, als er steeds bepaalde personen de dupe van worden of als er teveel tijd in gaat zitten.

Conflicten voorkomen

Conflicten kunnen worden opgelost door het ingrijpen van een goede groepsleider. In het volgende voorbeeld leggen we je uit hoe je conflicten kunt voorkomen:

Een individueel groepslid kan wel eens ondermijnen wat de groepsleider vertelt. De groep kan hierdoor lichtelijk worden ontwricht, wat de voortgang en de stemming van de groep beïnvloed. Bespreek dit soort dingen met elkaar. Stimuleer elkaar om de moeilijkheden of blokkades in een positief daglicht te zetten. Lukt dit niet in groepsverband? Dan is het de taak van de voorzitter om de persoon of personen in kwestie apart te nemen. Conflict management hangt dus ook voor een groot deel af van de kwaliteiten van de voorzitter.

Introvert gedrag en verlegenheid

Verlegenheid

Niet iedereen treed graag op de voorgrond. Sommige mensen vinden het fijn om te luisteren naar anderen. Anderen zijn misschien te verlegen om wat te zeggen, omdat ze bang zijn om zichzelf bloot te geven. Dit heeft dan te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen. Deze mensen vinden het vaak fijn om even positief gestimuleerd te worden. Het is wel belangrijk dat zij zich niet onder druk gezet voelen om wat te zeggen, dat komt vanzelf. Wel is het goed om dit, in een één-op-één gesprek even bespreekbaar te maken.

Introvert gedrag

Introverte mensen moeten vaak wennen aan een groep. Zij voelen zich vaak niet gelijk thuis in groep en zullen eerst de kat uit de boom kijken. Zij zijn in het begin wat teruggetrokken, maar komen uiteindelijk wel los. Omgedraaid zijn er altijd mensen die gelijk het initiatief nemen en veel aan het woord zijn. Zij worden gedurende het groepsproces meestal weer wat rustiger.

Dominant gedrag

Soms heeft een groepslid over een bepaald onderwerp gewoon meer te vertellen dan een ander. Hij of zij is bijvoorbeeld gespecialiseerd in het onderwerp of heeft er al ervaring mee. Met dominant gedrag bedoelen we de situatie waarin één of meerdere personen continu het gesprek naar zichzelf toetrekken, anderen niet uit laten praten en zo alle aandacht opeisen. Duurt dit te lang, dan zal de rest van de groep zich eraan gaan ergeren of zelfs niks meer bijdragen, omdat zij het gevoel hebben dat ze toch niet worden gehoord.

Dominant gedrag voorkomen

De groepsleider kan dit voorkomen door op tijd in te grijpen en daarna anderen te vragen om wat bij te dragen aan de discussie, zodat iedereen de kans krijgt om aan het woord te komen.

Pesten

Als er iets mis gaat is het altijd gemakkelijk om een ander de schuld ervan te geven. Soms is iemand vaak de klos. Dit kan erg schadelijk zijn voor het zelfvertrouwen van die persoon. Deze persoon wordt het mikpunt van ongenoegen en frustratie. Dit kan zelfs al zitten in een klein terugkerend grapje. De persoon in kwestie zal het op termijn niet fijn meer vinden om de vergadering bij te wonen en misschien zelf helemaal niet meer komen. Ook heeft dit mogelijk negatieve gevolgen voor de sfeer in de groep.

Ingrijpen bij pesten

Wanneer dit soort gedrag voorkomt in een groep, dan is het de taak van de voorzitter om dit te signaleren en in te grijpen. Het belangrijkste is dat de persoon die wordt gepest weer wat zelfvertrouwen krijgt. Het kan helpen om de groep tijdelijk op te splitsen met als doel om een nieuwe dynamiek te creëren.

Overige probleemgebieden

Er zijn natuurlijk talloze situaties die kunnen ontstaan in een groep. Een negatieve sfeer, mensen die niet op komen dagen, agressief gedrag, etc. De groepsleider heeft veel verantwoordelijkheid als het aankomt op het lossen van dit soort situaties. Problemen kunnen vaak worden opgelost door:

 • Duidelijke richtlijnen
 • Positieve feedback
 • Openheid
 • Vertrouwen
Menu