Communicatieve vaardigheden - Bureau Spraakwater
  • Hoge klanttevredenheid, 9+
  • CRKBO Erkend
  • Ervaren trainers

Communicatieve vaardigheden

Het vermogen om effectief te communiceren is een van de belangrijkste vaardigheden voor de mens. Communiceren door informatie over te dragen van de ene plek naar de andere. Door je stem te gebruiken, door (digitaal) te schrijven, visueel (logo’s, landkaarten, grafieken) of non-verbaal (lichaamstaal, gebaren, stemgeluid).

Hoe goed deze informatie wordt overgebracht en ontvangen bepaalt hoe effectief onze communicatieve vaardigheden zijn. 

Het belang van goede communicatieve vaardigheden

Het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden is gunstig op een heleboel vlakken in het dagelijks leven. Op je werk, tijdens sociale gelegenheden en alles daartussenin. 

Het vermogen om informatie goed over te brengen, duidelijk en zoals je het bedoelt hebt, is een van belangrijkste vaardigheden voor de mens en moet daarom niet worden onderschat. Het is nooit te laat om hieraan te werken en daarmee je kwaliteit van leven te verbeteren.

Een (toekomstige) werkgever zal het erg op prijs stellen wanneer jij kunt laten zien dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Goede vaardigheden uiten zich in het maken van oogcontact, een breed vocabulaire, het vermogen om te luisteren, helder te formuleren en het uiten van gepaste lichaamstaal. Al deze vaardigheden heb je nodig om te converseren met verschillende mensen en om te kunnen samenwerken. Veel van deze vaardigheden vinden werkgevers belangrijk.

Verbale communicatieve vaardigheden staan vaak bovenaan de lijst met gevraagde vaardigheden en kwaliteiten voor een baan.

Naarmate je hoger klimt op de carrièreladder worden deze vaardigheden alsmaar belangrijker. Het vermogen om te spreken, om te luisteren en helder te formuleren zijn competenties die niet mogen ontbreken bij een manager of afdelingshoofd.

Interpersoonlijke communicatie

Van interpersoonlijke vaardigheden is sprake wanneer we een face-to-face gesprek hebben met meerdere personen.

Verbale communicatie

Verbale communicatie is wat we zeggen om een boodschap over te brengen. 

De woorden die we kiezen zorgen ervoor dat mensen ons begrijpen, of niet. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in wat je zegt tegen een kind of tegen iemand die niet dezelfde taal spreekt. Je kiest dan voor eenvoudig taalgebruik, korte zinnen en checkt regelmatig of de ander je begrepen heeft. Dat is heel anders dan wanneer je praat met een goede vriend of vriendin waarbij je aan een woord genoeg hebt.

  • Reflectie en verheldering zijn veelgebruikte technieken die je tijdens verbale communicatie gebruikt om erachter te komen of je de boodschap goed hebt begrepen.
  • Vragen stellen maakt ook deel uit van verbale communicatie. Je stelt een vraag om meer informatie te weten te komen, om een gesprek gaande te houden of om te peilen of je iemand goed begrijpt.

Non-verbale communicatie

Stemgeluid is slechts het topje van de ijsberg. We communiceren veel meer informatie met onze lichaamstaal. Hiertoe behoren signalen, gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, toon en zelfs je uiterlijk. 

Luisteren

Luisteren is een essentieel onderdeel van interpersoonlijke communicatie. 

Als we communiceren besteden we 45% van de tijd aan luisteren. De meeste mensen zien het als vanzelfsprekend dat de ander luistert, maar luisteren is niet hetzelfde als horen wat iemand zegt en dient daarom gezien te worden als een belangrijke vaardigheid.

Communicatieve vaardigheden gebruiken

Interpersoonlijke communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in allerlei situaties. Zo niet in alle situaties waarin we andere mensen ontmoeten.

Communicatieve vaardigheden zijn essentieel in het opbouwen van een relatie, zowel op het werk als thuis. Ze helpen ons om effectiever te zijn in groepen en teams, zowel formeel als informeel. Goede communicatieve vaardigheden kunnen je ook helpen om beter feedback te geven op een manier die er niet voor zorgt dat de ander overstuur raakt. Hier heb je je hele leven profijt van.

Overige communicatieve vaardigheden

Als we het hebben over communicatieve vaardigheden hebben we het over meer dan alleen verbale en non-verbale communicatie. Ook komt communiceren niet alleen voor in face-to-face gesprekken.

Andere vormen van communiceren:

Presentatievaardigheden

Hoewel lang niet iedereen deze vaardigheden vaak gebruikt, heeft iedereen er wel eens mee te maken gekregen: een gebeurtenis waarbij je informatie moet presenteren aan een groep, formeel of informeel.

Hierover lees je meer op de pagina ‘Presentatievaardigheden’.

Schrijfvaardigheid

Communicatieve vaardigheden beperken zich niet tot alleen een directe interactie met anderen en het gesproken woord.

Het vermogen om helder te schrijven is de sleutel tot goede communicatie. Een slecht geschreven e-mail of brief kan een enorme afknapper zijn en afbreuk doen aan je reputatie. Zou jij een product kopen van een bedrijf dat spelfouten maakt op de website?

Persoonlijke vaardigheden

Persoonlijke vaardigheden zijn de vaardigheden die we gebruiken om mentaal en fysiek gezond te blijven. Deze vaardigheden gebruik je automatisch in je manier van communiceren.

Een goed gevoel over jezelf is een belangrijke stap in het ontwikkelen van goede communicatieve vaardigheden. Vaak zijn mensen die goed in hun vel zitten charismatischer. Door hun positieve kijk op het leven weten ze dit in hun omgang met anderen ook uit te dragen. Dit kan goed van pas komen in communicatieprocessen.

Communicatie is een complex onderwerp met een heleboel vlakken om in overweging te nemen. Er valt vaak nog een hoop te leren. Loop je ergens tegenaan? Laat het ons weten. We helpen je graag verder bij het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden. 

Menu