• Hoge klanttevredenheid, 9+
  • CRKBO Erkend
  • Ervaren trainers

Klachtenprocedure Bureau Spraakwater

 

Inleiding

Bureau Spraakwater verzorgt op jaarbasis inmiddels een flink aantal trainingen. Elk jaar worden dit er meer. Natuurlijk streven wij ernaar ten alle tijden naar 100% tevreden klanten. Wij evalueren elke opdracht middels een anoniem evaluatieformulier en wij meten de NPS (net promotor score) continu.

Er is gelukkig nog nooit sprake van geweest, maar het kan natuurlijk voorkomen dat een klant een niet tevreden is en een klacht heeft over een training, coaching of andere dienstverlening van ons bureau.

Klachtenprocedure
U kunt uw klacht desgewenst per telefoon, per e-mail of per post aan Bureau Spraakwater kenbaar maken.

Per telefoon
Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Laurens van der Horst op telefoonnummer 020 785 65 30.

Per e-mail of post
Als u uw klacht per e-mail of post kenbaar wilt maken kunt u deze sturen naar Laurens van der Horst op laurens@bureauspraakwater.nl of

Bureau Spraakwater
t.a.v. Laurens van der Horst
Sumatrakade 1481
1019 RR Amsterdam

Vermeld altijd:

• Uw naam, adres en telefoonnummer
• De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft
• Beschrijving van de klacht.

Afhandeling
Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de indiener een bevestiging van ontvangst van de klacht. Daarbij zal tevens vermeld worden dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen. De termijn van afhandeling is maximaal binnen twee weken na ontvangst.
Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

Vertrouwelijkheid
Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Tevredenheid
Wij zullen er alles aan doen de klacht naar volle tevredenheid op te lossen. In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten mr. Winthagen, (

https://www.winthagenmensink.nl/) waarbij het oordeel bindend is voor partijen. Eventuele consequenties worden door Bureau Spraakwater binnen een week afgehandeld.

Menu