Privacyverklaring - Bureau Spraakwater
  • Hoge klanttevredenheid, 9+
  • CRKBO Erkend
  • Ervaren trainers

Privacyverklaring Bureau Spraakwater

Bureau Spraakwater, gevestigd aan Sumatrakade 1481 1019 RR Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.bureauspraakwater.nl
Sumatrakade 1481
1019 RR  Amsterdam
info@bureauspraakwater.nl

 

De gegevens

In deze privacyverklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Bureau Spraakwater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vindt u ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Dit is de privacyverklaring van Bureau Spraakwater. Wij verzorgen jaarlijks meer dan honderd trainingen en opleidingen op het gebied communicatieve vaardigheden binnen voornamelijk het bedrijfsleven en de overheid.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Bureau Spraakwater verzameld worden. Deze verklaring beschrijft wat er met uw gegevens gedaan wordt en hoe u de gegevens kan aanpassen, inzien of kan verwijderen. Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw gegevens door Bureau Spraakwater, neem dan gerust contact op via info@bureauspraakwater.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureauspraakwater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel gegevens

Bureau Spraakwater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het versturen van nieuwsbrieven

Bureau Spraakwater stuurt via e-mail nieuwsbrieven onder de noemer Deze nieuwsbrieven zijn zowel commercieel als gericht op kennisdeling. Uw voornaam, e-mailadres en interesses omtrent onze trainingen worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bureau Spraakwater. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Indien u een training bij ons heeft gevolgd en een evaluatie invult via onze website, gebruiken wij deze gegevens om onze diensten te optimaliseren. Het invullen van deze evaluatie is geheel vrijblijvend. Ook worden gegevens gevraagd voor onze nieuwsbrief en aanvullende tips voor de afgenomen dienst.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Bureau Spraakwater via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag of verzoek.

Cookies

Bureau Spraakwater gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Bureau Spraakwater gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Spraakwater neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Spraakwater) tussen zit. Bureau Spraakwater gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Analytics

De website van Bureau Spraakwater verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek, de pagina’s die u veel bezoekt, of met welk apparaat u de website bezoekt, of u geografische locatie. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics.

Adwords

Wij maken gebruik van het online advertentieplatform “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords de Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google’). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een Cookie voor de Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze Cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daardoor niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de Cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie geklikt hebt en naar deze site gebracht werd. Elke kant van Google AdWords krijgt een andere Cookie. Op die manier is het onmogelijk dat Cookies via de websites van AdWords klanten gevolgd kunnen worden.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vind u onder:https://policies.google.com/privacy

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) Dit stelt ons in staat om met de feedback van gebruikers onze service te onderhouden en verder uit te bouwen.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt u afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te klikken.

Sociale media

Bureau Spraakwater verzamelt uw klikgedrag door middel van een facebookpixel op enkele pagina’s. Facebook is een sociale media platform die deze gegevens verzamelt om vervolgens passende advertenties te genereren op het platform zelf. Bekijk het volledige privacybeleid hier.

Op de website worden ook video’s van YouTube verwerkt, hier worden de gegevens over o.a. de kijktijd, weergaves en locatie verzameld. Deze informatie wordt gebruik voor het optimaliseren van video’s voor alle gebruikers.

Mailchimp

De nieuwsbrieven en tips worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Dit programma houdt ook bij welke mails worden geopend en waar wordt geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij opnieuw targetten met mails. Dit zijn de voorwaarden waar u mee akkoord gaat op het moment dat u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.

Microsoft Outlook

De e-mail van Bureau Spraakwater wordt gehost bij Microsoft Outlook. Als u contact opneemt via de formulieren (dit geldt ook voor evalutieformulieren of een quiz) of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft Outlook

Transip

De website en back-ups van de website worden gehost via Transip. Gegevens die u achterlaat op de website van Bureau Spraakwater zijn op de servers van Transip opgeslagen.

ZOHO

De workflow van diensten worden gefaciliteerd door ZOHO. Gegevens die u achterlaat via het contactformulier of telefonisch worden opgenomen in dit platform. Het betreft hier de NAW-gegevens, e-mailadressen, facturatie-informatie en kennisgeving over diensten.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Bureau Spraakwater, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@bureauspraakwater.nl

Contactgegevens

Op het moment dat u contact opneemt met Bureau Spraakwater via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 7 jaar terug bewaard.

Contactgegevens die ingevuld zijn via de website (denk hier aan het invullen van het contactformulier, een evaluatieformulier of een quiz) worden bewaard voor 7 jaar.

Analytics, Adwords & Hotjar

De gegevens die Analytics, Adwords & Hotjar op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics, Adwords & Hotjar.

Sociale Media

De gegevens van Facebook en YouTube worden van 3 maanden tot 1 jaar bewaard. Hierna worden deze gegevens verwijderd. Deze gegevens zijn tevens anoniem en niet aan uw naam gekoppeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Spraakwater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureauspraakwater.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bureau Spraakwater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging

Bureau Spraakwater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via info@bureauspraakwater.nl. 

Plichten

Bureau Spraakwater verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten via e-mail. Bureau Spraakwater verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Spraakwater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bureau Spraakwater behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bureau Spraakwater dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bureau Spraakwater te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Voor de laatste informatie of een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Bureau Spraakwater is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Bureau Spraakwater. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Bureau Spraakwater niet aansprakelijk.

Menu