Presenteren of pitchen van voorstellen - Bureau Spraakwater
 • Hoge klanttevredenheid, 9+
 • CRKBO Erkend
 • Ervaren trainers

Pitchen

Leer overtuigend pitchen

Een overtuigend verhaal in twee minuten

Deelnemers leren:

 • Met overtuigingskracht spreken
 • Boeiend presenteren
 • Sterk argumenteren


Presenteren of pitchen van voorstellen


Wanneer je een voorstel presenteert of iets pitcht, probeer je om meer te doen dan simpelweg te informeren. Je doel is om te overtuigen. Met een voorstel probeer je aan te zetten tot actie of de acceptatie van een idee. Enkele voorbeelden van het presenteren van voorstellen:   • Een manager stelt voor dat het bestuur meer geld vrijmaakt voor een belangrijk project.


   • Een architect presenteert designs voor een appartementencomplex.


   • Een reclameadviseur presenteert een voorstel voor een campagne aan een potentiële klant.
  In al deze gevallen moet je speech deels ontworpen zijn om te informeren en deels om te overtuigen. Vaak is er een discussie over de kosten tegenover de baten. En wat er te winnen valt kan soms een vrij technisch verhaal zijn. Voor zulke situaties moet er ook technische informatie in je verhaal verwerkt worden. Dit informerende gedeelte gaat de meeste professionals gemakkelijk af. Maar daarnaast is het doel van je presentatie om iets te verkopen (en dus overtuigen), je product, je idee, een concept of een aantal aanbevelingen. Door je inhoudelijke en technische kennis te combineren met de vaardigheid om succesvol voorstellen te kunnen presenteren vergroot je jouw impact.


  De aanpak van je pitch


  Bereid je presentatie voor volgens de volgende simpele stappen:    • Bepaal je doel;


    • Analyseer je publiek en bepaal wat zijn behoeften zijn;


    • Zet je hoofdboodschap neer en onderbouw deze;


    • Zet het publiek aan om een duidelijke actie te ondernemen.
   Stel van te voren vast welk effect je presentatie moet hebben op het publiek. Verkoop je een product of een dienst? Raad je bepaalde acties aan? Ben je op zoek naar agreement of goedkeuring? Wees specifiek over wat je wilt bereiken met je voorstel. Je doel duidelijk voor ogen hebben maakt het gemakkelijker om dit te bereiken. Analyseer je publiek en stel je hoofdboodschap af op zijn behoeften. Zorg dat je de eigenschappen van je product, dienst, idee of aanbeveling vertaalt naar voordelen gericht op je publiek. Bijvoorbeeld: als een bedrijf behoefte heeft aan kwaliteitsproducten die lang meegaan, leg je de nadruk op deze eigenschappen in tegenstelling tot op eigenschappen met mogelijke kostenbesparingen.


   Je voorstel of pitch organiseren


   Om je ideeën te organiseren tot een effectief voorstel gebruik je een aanpak bekend uit de journalistiek als ‘de omgekeerde piramide’. Met ‘de omgekeerde piramide’ wordt de belangrijkste informatie gegeven in de eerste paar paragrafen. Gaandeweg je pitch wordt de informatie die je geeft dus minder cruciaal. Op deze manier kan je presentatie kort zijn doch effectief blijven.


   Visuele ondersteuning bij een pitch


   Effectief beeldmateriaal kan je verbale boodschap goed illustreren en verduidelijken. Aan de andere kant kan mager of slecht gepresenteerd beeldmateriaal afbreuk doen aan je verhaal en een negatieve indruk achterlaten bij je publiek. Zorg er dus voor dat je visuele ondersteuningen duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen in je publiek. Ze moeten simpel zijn met maar een punt per vlak, pagina of slide.


   Omgaan met vragen tijdens een pitch


   Een periode met vraag en antwoord na je verhaal is voordelig voor jezelf en het publiek. Het helpt je aan feedback en laat zien in hoeverre je luisteraars geloven wat je vertelt en of ze het eens zijn met je voorstel. Het laat je ook nog een keer je boodschap versterken, doordat je de zorgen en bezwaren van je publiek kunt aanspreken en wegnemen. Daarnaast geeft het ook het publiek een kans om verduidelijking te krijgen over de ideeën en gegevens uit je voorstel.


   Een aantal tips voor het omgaan met vragen uit het publiek vind je hier.

   Menu