Omgaan met vragen na een pitch, 9 tips - Bureau Spraakwater
  • Hoge klanttevredenheid, 9+
  • CRKBO Erkend
  • Ervaren trainers

Pitchen

Leer overtuigend pitchen

Een overtuigend verhaal in twee minuten

Deelnemers leren:

  • Met overtuigingskracht spreken
  • Boeiend presenteren
  • Sterk argumenteren

Omgaan met vragen na een pitch, 9 tips

De ruimte voor vraag en antwoord na je pitch is voordelig voor jezelf en het publiek. Het helpt je aan feedback, laat zien in hoeverre je luisteraars geloven en of ze het eens zijn met je voorstel. Het laat je ook nog een keer je boodschap versterken, doordat je de zorgen en bezwaren van je publiek kunt aanspreken en wegnemen. Daarnaast geeft het ook het publiek een kans om verduidelijking te krijgen over de ideeën en gegevens uit je voorstel.

Een aantal tips voor het omgaan met vragen uit het publiek:

1. Plan er genoeg tijd voor
Kondig aan dat je vragen aan het einde van je verhaal beantwoordt. Plan een soepele overgang tussen de conclusie van je voorstel en de vragenronde.

2. Anticipeer op vragen
Probeer op de vragen die je publiek gaat stellen te anticiperen. Een manier om dit te doen is om je verhaal te oefenen met collega’s of vrienden en te kijken wat voor vragen zij hebben. Hiermee verzamel je ook meteen feedback op alle andere elementen van je presentatie (oefenen is altijd een goed idee).

3. Herhaal en verduidelijk vragen
Voordat je een vraag probeert te beantwoorden, zorg je ervoor dat je de vraag begrijpt en vooral begrijpt wat de vrager wil weten. Als het nodig is, herhaal je de vraag of herfraseer je deze en vraag je of je interpretatie correct is. Als je het antwoord niet direct weet, aarzel dan niet om dit toe te geven, vertel de vrager dat je het gaat uitzoeken en daar later bij hem op terugkomt. Het herhalen van de vraag zorgt er tevens voor dat het hele publiek deze nog een keer duidelijk kan horen en geeft je zelf wat extra tijd om een goed antwoord te formuleren.

4. Wees niet defensief
Geef je luisteraars het idee dat hun vragen welkom zijn en dat je het fijn vindt dat je een kans hebt om ze te beantwoorden. Je positieve houding tegenover je publiek kan een kers op de taart zijn na een mooie presentatie.

5. Zorg dat je antwoorden in lijn zijn met je hoofdboodschap
Denk zorgvuldig na over je antwoord in plaats van het eerste antwoord dat je te binnen schiet, eruit te flappen. Denk na over hoe je je antwoord kan verwoorden op een manier die hetgeen wat je in je voorstel hebt gezegd kan ondersteunen.

6. Ontwapen van beladen vragen
Van tijd tot tijd gebeurt het dat je een beladen vraag krijgt om je het vuur aan de schenen te leggen. Wees beleefd, maar deins niet terug voor de vraag. Je kunt de vraagsteller ontwapenen door hem te vragen om de vraag nader uit te leggen.

7. Wend irrelevante vragen af
Verspil geen tijd aan het beantwoorden van vragen die niet relevant zijn. Zelfs als je het antwoord wel weet. Vraag de persoon bijvoorbeeld vriendelijk hoe de vraag relevant is voor jouw voorstel.

8. Deel complexe vragen op
Als iemand je bombardeert met een complexe veelzijdige vraag, deel deze dan op in componenten voordat je begint met antwoord te geven. Hiermee help je jezelf en ook je luisteraars.

9. Vat samen
Let goed op je beschikbare tijd. Zorg dat je je voorstel concludeert met een korte samenvatting voordat je door je tijd heen bent. Op deze manier heb je zelf controle op (en kun je je voorbereiden op) de manier waarop je presentatie wordt beëindigd.

Menu