Teamontwikkeling - Bureau Spraakwater
 • Hoge klanttevredenheid, 9+
 • CRKBO Erkend
 • Ervaren trainers

Teamontwikkeling met Bureau Spraakwater

Van een groep individuen naar één team

Haal het beste uit jezelf en elkaar

Na het teamtraject:

 • Hebben teamleden een gedeelde visie
 • Kennen en benutten teamleden hun eigen kwaliteiten en die van elkaar
 • Is de focus van de teamleden meer naar buiten bericht

Inleiding & doelgroep

Je kunt het zien aan de communicatie of manier van werken tijdens vergaderingen: De voorzitter trekt en sleurt aan het gesprek, steeds dezelfde mensen zijn aan het woord, de toon is geladen, vergaderingen lopen uit, niet iedereen spreekt zich in de vergadering uit etc.. 

Voor veel teams herkenbare patronen. In bepaalde gevallen helpt een training effectief vergaderen. Als patronen in de groep aanhouden, is er vaak meer aan de hand en biedt een teamdag of traject de mogelijkheid met elkaar bewust te worden van dieperliggende patronen en te werken aan effectieve samenwerking.

Komen onderstaande situaties en vragen u bekend voor?

Hoe maak ik van een groep individuen een team?

Mijn teamleden zijn professionals die vrij solistisch werken.

Hoe zorg ik dat kwaliteiten benut worden benut?

Mijn team is heel divers qua achtergrond, kennis en ervaring.

Hoe zorg ik dat de groep zich medeverantwoordelijk gaat voelen voor zichzelf en elkaar en elkaar meer aanspreekt op gedrag en resultaten?

Er is onderling gedoe en een negatieve sfeer.

Ik wil me graag richten op teamleden die wel een constructieve bijdrage leveren. Hoe ga ik hier mee om?

In mijn team zitten mensen die goed presteren, maar bij wie houding en gedrag niet constructief bijdraagt aan het geheel. Mijn aandacht gaat vaak uit naar dergelijk gedrag.

Hoe vergroot ik het bewustzijn van teamleden voor wat betreft onze rol in de keten, onze ‘klant’ of onze uitstraling naar buiten toe als organisatie in het geheel.

Mijn teamleden zijn veel gericht op het eigen werk en maken onvoldoende de vertaalslag naar buiten toe.

Resultaat

Teamleden hebben elkaar beter leren kennen, werken vanuit een gedeelde visie en zoeken elkaar op. Teamleden spreken elkaar aan en spreken meningsverschillen uit. Er is een groter bewustzijn van het werkveld van het team, betrokken partijen en de klant. Teamleden nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, het team en de buitenwereld.  

Na het teamtraject:

 • Heeft het team een gedeelde visie
 • Kennen en benutten teamleden de eigen en elkaars kwaliteiten
 • Weten teamleden elkaar gerichter en effectiever te benaderen
 • Hebben teamleden geoefend met het omgaan met lastige situaties en conflicten
 • Hebben teamleden een groter bewustzijn van het speelveld waarin zij zich bevinden. De klant, het vakgebied, de keten etc…

Wij geloven in een teamtraject dat vertrekt vanuit een gedeelde urgentie en bijdraagt aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Is het teamontwikkelingstraject geschikt voor mijn team?

Weet u niet zeker of deze training goed aansluit op de uitdagingen waar uw team voor staat? Voor een gratis en geheel vrijblijvend adviesgesprek belt u naar:

020 785 6530

Waarom kiezen voor teamontwikkeling met Bureau Spraakwater?

 • Bewezen methodieken
 • Maximale inzet
 • Relevante theorie
 • Persoonlijke aanpak
 • Hoog gewaardeerde trainers

Aanpak

Teamontwikkeling bij Bureau Spraakwater bestaat altijd uit een teambrede aanpak met meerdere teamsessies, meestal gecombineerd met leiderschapscoaching waar nodig aangevuld met coaching aan individuele teamleden.

Teamdagen

Het teamtraject bestaat uit  3 teamsessies van elk 1 dag. Indien gewenst kunnen de dagen ook afzonderlijk worden afgenomen.

1. Een frisse start!

Heb je een (redelijk) nieuw team, een aantal nieuwe teamleden of sluiten jullie een periode met veel veranderingen af? Dan is deze dag iets voor jouw team. Je leert elkaar beter kennen, gaat in op elkaar kwaliteiten en stijlen van communiceren en weet elkaar daardoor beter te benutten.

2. Het constructieve conflict

Heb je een team dat al even met elkaar samenwerkt, maar zich nog niet echt uitspreekt naar elkaar? Teamleden die verschil van mening en inzicht heeft maar daar het gesprek niet over durft aan te gaan? Met deze dag help je het team het goede gesprek te voeren.

3. De wereld om ons heen

Is jouw team veel naar binnen gericht? Zie je dat bij de besluitvorming te weinig zicht gehouden wordt op wie het betrekking heeft? Op deze dag werk je met het team aan het speelveld, de ketenpartners, de klant, de toekomst van het vak etc..

Leiderschapscoaching

Onbewust en onbedoeld houden leidinggevenden in de dagelijkse praktijk de teamontwikkeling tegen. Even snel reageren op de medewerker die komt klagen over een andere medewerker. Een klus overnemen van iemand terwijl -als je meer tijd had gehad- je opnieuw instructies zou hebben gegeven of de medewerker die weer te laat is, niet aanspreken omdat je het agendapunt niet wilt verstoren. Allemaal legitieme redenen, maar niet altijd even behulpzaam als je het toetst aan de koers die je met het team wilt varen. In de leiderschapscoaching verkennen we hoe jouw leiderschap zich verhoudt tot de ontwikkeling die jij wilt dat het team maakt. We maken je bewust van wat je doet en het (langere) termijn effect op de ontwikkeling van het team. We reiken gedragsalternatieven aan om om te gaan met situaties uit de eigen praktijk.

Coaching teamleden

“Alles wat je doet, doet er toe.” Er zijn teamleden die het hoogste woord voeren en vol energie meedoen aan de brainstorm. Er zijn mensen die voornamelijk luisteren en pas iets zeggen als het nog niet gezegd is. Denken: “laat maar” en het moment voorbij laten gaan of juist lang in gaan op een punt dat niet ter zake doet. Bewust en onbewust dragen we als teamleden bij aan de kwaliteit van de samenwerking. Deze vraag staat centraal in deze gesprekken: Waar ligt je kracht in dit team en hoe zet je die nu in?

In het teamtraject is het ook mogelijk (losse) coachgesprekken te plannen met teamleden. Wij geloven dat het zelfinzicht van individuele teamleden en hoe dit zoch verhoudt tot het grotere geheel bijdraagt aan effectiever functioneren van het team als geheel.

Praktijkgericht oefenen

Een teamtraject kan veel inzicht en bewustwording in gang zetten. Maar wat doen we als het moeilijk wordt? Vervallen we dan in oud gedrag of experimenteren we met nieuw gedrag? Dat laatste vraagt experimenteren in het werk. Vergaderobservaties helpen bij het inslijten van nieuw gedrag. Een trainer schuift aan bij het regulier overleg en doet interventies en spiegelt de groep op gedrag en helpt de groep met nieuw gedrag te experimenteren.

Kick off/ Focussessie (0,5 dag)

De kick off draagt bij aan een gezamenlijk vertrekpunt en gedeelde urgentie. Aan de hand van actieve werkvormen bevragen we de groep op hun gedeelde visie: Waar staan jullie voor? Wat is jullie ambitie? Daarnaast verkennen we waar het team nu staan in verhouding tot het doel, wat de sterkten zijn van dit team en welke belemmeringen dit team kent. Gezamenlijk bepalen we welke ontwikkeling er nodig is en wat dat van ieder persoonlijk vraagt. Op deze manier werken we aan draagvlak en een heldere focus voor het traject.

Resultaat na de kickoff:

 • Heldere teamambitie
 • Vertrekpunt/Waar staan we nu?
 • Sterkten & zwakten van het team
 • Gezamenlijk ontwikkelfocus

Teamsessie 1: Een frisse start!

Op deze dag laten we het team elkaar op verschillende manieren beter leren kennen. Onze ervaring is dat als je elkaar ‘echt’ kent, je meer onderlinge binding creëert. Ook werken we met theorie over verschillende stijlen van communiceren, werken en leren. We gebruiken deze om een persoonlijke gebruiksaanwijzing op te stellen die helpt bij het aansluiten bij verschillen in het team en het effectief benutten van kwaliteiten binnen dit team. Zit ieder op de juiste plek? Tot slot oefenen we met aansluiten bij elkaar. We wisselen theorie, onderling uitwisselen en praktische oefeningen af.

Resultaat na de eerste teamsessie:

 • Verdiepende kennismaking
 • Goed gesprek over elkaars valkuilen
 • Fases van teamontwikkeling
 • Doen waar je goed in bent

 

Teamsessie 2: Het constructieve conflict

Tijdens deze dag gaan we dieper in op patronen die onderling in de communicatie zichtbaar worden. We reiken theorie aan die inzicht geeft in drijfveren die voorafgaan aan gedrag en creëren op deze manier inzicht in de achtergrond van onze eigen intenties en die van anderen. We vervolgen dit met een goed gesprek met collega’s met wie we de samenwerking op momenten uitdagend vinden aan de hand van een praktisch hulpmiddel. In de middag voert het team een standaard vergadering. De trainer reikt een bril aan van hoe gedrag ontstaat en op welke manier je daar mee om kunt gaan. We betrekken hierbij alle teamleden omdat wij geloven dat iedereen een rol heeft en onbewust bijdraagt aan de effectiviteit van de samenwerking.

Na sessie twee kan het team:

 • Effectief samenwerken
 • Goed feedback geven
 • Prettig en effectief communiceren
 • Effectief vergaderen

 

Teamobservatie (optioneel)

De trainer van het teamtraject schuift aan bij het werkoverleg van het team. De trainer kent de ontwikkelfocus van het team. Spiegelt daarop en geeft tips om daar in het overleg vorm aan te geven.

Teamsessie 3: De wereld om ons heen

De laatste dag in deze serie is gericht op de buitenwereld. Voor wie doen we het en doen we het juiste? We verkennen met het team wie belangrijke ‘stakeholders’ zijn in de keten. Binnen de organisatie, zoals andere afdelingen en management en daar buiten zoals de klant en ketenpartners. Per stakeholder onderzoeken we op welke manier deze is betrokken bij het werk van dit team en hoe die effectief te benutten. We besteden ook tijd aan de klant, de behoeften en de mate waarin dit team erin slaagt om daar effectief bij aan te sluiten. Tot slot gaan we in op de markt. Wat zijn recente ontwikkelingen? Hoe sluiten we daarop aan? Welke beweging op ons vakgebied vraagt dit van ons? Deze dag werken we aan het bewustzijn van de teamleden dat wat je doet, altijd in een grotere context afspeelt en je daar in het werk bewuster bij kunt aansluiten.

Resultaat derde sessie, het team:

 • Treedt impactvol naar buiten
 • Is onderdeel van een groter geheel
 • Handelt professioneel
 • Kent trends in de markt

Module Leiderschapscoaching

Tijdens het teamtraject plannen we 2 gesprekken met de leidinggevende. We reflecteren op teampatronen en verkennen welke fase van ontwikkeling het team zit. We bespreken welk leiderschap daar het best bij past en spiegelen dat aan het gedrag van de leidinggevende op dit moment. De gesprekken geven inzicht in wat het team doet en nodig heeft, hoe de leidinggevende daar nu op in gaat en waar het meer kan aansluiten op de ontwikkeling van het team.

Module Coaching teamleden

We reflecteren met teamleden op de dagen en hun rol en bijdrage. We verkennen de situaties die uitdagend zijn geweest, hoe daar mee om is gegaan en waarom. Ook onderzoeken we welke alternatieve aanpakken bijdragen aan het vergoten van de persoonlijke effectiviteit.

Ervaringen

Het teamontwikkelingstraject wordt gemiddeld met een 9,3 geëvalueerd.

Samengevat

Teams met wie we hebben samengewerkt, geven aan dat de dagen zijn omgevlogen. ‘De waarderende, positieve en persoonlijke aanpak zorgt dat er snel een veilige sfeer ontstond waarin alles gezegd kon worden. We hebben echt een stap gezet.’

Veel genoemde steekwoorden:

Intensief, positief, verdiepend, elkaar beter leren kennen, plezier, veel gezegd, nieuwe energie, ervoor gaan, elkaar begrijpen.

Onze beoordelingen

Het teamontwikkelingstraject wordt per onderdeel als volgt beoordeeld:

Traject algemeen 9.4
De trainers 9.6
De sfeer tijdens de bijeenkomsten 9.1
Aangeboden oefeningen 9.2
Het teamresultaat 9.5

Algemene informatie

He teamtraject is een 100% maatwerk programma en begint met een vrijblijvende een afspraak bij u of ons op kantoor. We bespreken graag met u waar uw team tegenaan loopt en welke ontwikkeling u graag met het team zou doormaken.

  Wij werken voor:

  Vragen over het teamontwikkelingstraject?

  Bel of mail ons gewoon even.

    020-7856530 |  info@bureauspraakwater.nl

  Menu