• Hoge klanttevredenheid, 9+
 • CRKBO Erkend
 • Ervaren trainers

Training Effectief Vergaderen

Leer efficiënt en resultaatgericht vergaderen

Effectiever vergaderen

Deelnemers leren:

 • Daadkrachtig vergaderen
 • Tijd besparen
 • Meer plezier krijgen in vergaderen
Brochure downloaden

Offerte aanvragen

Resultaat

De training Effectief Vergaderen leert een team:

 • Snel en doelgericht vergaderen
 • Concrete besluiten nemen
 • Acties benoemen
 • Gestructureerd en op inhoud discussiëren

Heeft u tijdens vergaderingen weleens het gevoel dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden? Praten gespreksdeelnemers langs elkaar heen en wordt het gewenste doel niet bereikt? Dan is de training Effectief Vergaderen iets voor u en uw team.

Tijdens deze training analyseert een trainer van Bureau Spraakwater waar de pijnpunten en dus de uitdagingen voor u en uw organisatie liggen. Vervolgens gaan we hier doelgericht mee aan de slag.

Waarom effectiever vergaderen?

Regelmatig ervaren werknemers vergaderingen als saaie en langdradige bijeenkomsten waar het gewenste resultaat niet wordt behaald. Dit heeft onbehandelde agendapunten, afspraken zonder duidelijke opvolging en ongemotiveerde deelnemers tot gevolg. Volg de cursus Effectief Vergaderen en de problemen die optreden bij uw vergaderingen worden blootgelegd en aangepakt.

Goed vergaderen is een kunst die, als de deelnemers deze beheersen, veel resultaat oplevert. Vergaderingen zijn dan efficiënter, effectiever en prettiger voor de deelnemers.

Doelgroep

De training is geschikt voor elk team dat geregeld vergadert en daarbij het gevoel heeft dat het anders kan en misschien wel anders moet. De interactieve opzet van de training zorgt voor een goede sfeer en de wil om als team echt te veranderen.

Herkent u één of meerdere van de volgende situaties?

 • Vergaderingen duren (te) vaak eindeloos
 • Deelnemers doen andere dingen
 • Er wordt soms eindeloos gediscussieerd
 • Een paar collega’s praten het meest
 • De vergadering kan veel sneller

De training Effectief Vergaderen is gevolgd door teams uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. De training wordt altijd aangepast aan uw situatie.

Programma

De training bestaat uit korte theorieblokken afgewisseld met uitgebreide oefenvormen. Deelnemers leren van de trainer, maar ook van anderen. Er is veel aandacht voor persoonlijke leerdoelstellingen en het credo is: “leren door te oefenen”. Er wordt heel veel geoefend aan de hand van concrete en herkenbare eigen casuïstiek.

Trainingstheorie

 • Wat is effectief vergaderen
 • Gedrag en rollen
 • De agenda
 • Effectief voorzitten
 • Argumenteren en discussiëren in beleidsdiscussies

Oefeningen

 • Kort en bondig spreken
 • Opbouwend argumenteren
 • Meer structuur in een verhaal
 • Respectvol onderbreken
 • Video-opname presentaties, terugkijken en feedback

De cursus Effectief Vergaderen wordt gemiddeld met een 9,1 geëvalueerd.

Ervaringen

Deelnemers geven aan dat ze veel geleerd hebben van de training Effectief Vergaderen. De training wordt gezien als een prettige manier om met een team beter te gaan vergaderen. Het veel oefenen samen met collega’s wordt gezien als nuttig en verfrissend.

Veel genoemde steekwoorden:
Snel veilige sfeer, gezellig, veel geleerd, veel geoefend, eindelijk eens echte verandering, goede verhouding theorie oefenen, lekker hard gewerkt, argumentatie-oefeningen soms wel lastig of moeilijk.

Waarderingen

De training wordt door onze cursisten (250+)  per onderdeel als volgt beoordeeld:

Training algemeen 9.3
Presentatie van de trainer 9.5
Deskundigheid van de trainer 9.5
De aangeboden theorie 8.5
Aangeboden oefeningen 9,0

De training is zeer leerzaam, omdat je met je eigen vergadersituatie aan de slag gaat, waarbij de trainer in staat is de pijnpunten bloot te leggen..

Het vooraf goed en concrete formuleren van onderwerpen voor de vergadering. Wat is het doel van het punt dat ik inbreng? Hoe formuleer ik dit zo duidelijk en concreet mogelijk?

Eye Opener, herkenning, effectieve training op een positieve manier gepresenteerd met handige tips om het vergaderen makkelijker te maken! Boeiend vanaf het begin tot het eind.

Leuk om kennis te maken met verschillende werkvormen van efficient en overtuigend voorzitten. De manier waarop de trainer dit heeft aangepakt met deze groep, erg goed!

Zeer interessant en verfrissend, eye-opener hoe een goede voorzitter de hele vergadersfeer positief kan beïnvloeden met leuke, afwisselende werkvormen en sturing op de ingebrachte punten.

Maatwerk

Vergaderproblemen komen overal wel voor en zijn vaak vergelijkbaar. Vergaderingen duren lang, sommige deelnemers praten veel, anderen heel weinig. Beslissingen worden niet genomen en acties niet nagekomen. Vandaar dat wij een standaard Effectief Vergaderen training in ons aanbod hebben. Evengoed, elk team en elke organisatie is anders en problematiek kan soms een complexere oorzaak hebben.

Vandaar dat wij graag een training op maat voor u ontwikkelen. We passen de training aan op groepsgrootte, exacte leerwens en doelen. We komen meekijken tijdens een vergadering, stellen een concreet interventieplan op en gaan voor u aan de slag. Dit alles in samenwerking met u.

Maatwerk betekent:

 • Maximaal resultaat
 • Programma opgesteld na meekijken door trainer
 • Training 100% aangepast aan uw doelen
 • Lange termijn borging

Bent u werkzaam in het onderwijs, bekijk dan onze speciaal op onderwijsteams gerichte training Effectief Vergaderen in het onderwijs

Een training op maat begint met een afspraak, wij komen graag vrijblijvend langs. Neem contact op, of bel ons gewoon even 020-7856530

Offerte of meer informatie aanvragen

Vraag vrijblijvend een voorstel aan voor een training passend bij uw situatie.
Menu