• Hoge klanttevredenheid, 9+
  • CRKBO Geregistreerd
  • Ervaren trainers

Waarom kiezen voor een training van Bureau Spraakwater?

Trainen in kleine groepen met zeer veel persoonlijke feedback. Korte blokken theorie worden afgewisseld met oefenen, oefenen en nog meer oefenen.

Koppeling met de praktijk en uw persoonlijke leerdoelen. Vooraf bepreken we met elke deelnemer de persoonlijke leerdoelen en gaan hier in de training op in. Zo wordt de training gepersonaliseerd voor ieders doel.

De meeste van onze trainingsprogramma’s zijn tweedaags met een tussenpose van minimaal twee weken. Tijdens de eerste dag wordt basis theorie afgewisseld met veel oefenen. In de tussenperiode past u het geleerde toe in de praktijk en reflecteert hierop. Tijdens volgende trainingsdag(en) verdiepen we de theorie en gebruiken uw ervaringen om gericht op uw persoonlijke leerdoelen verder te oefenen.

Samengevat; leren door veel oefenen aan de hand van persoonlijke feedback en relevante theorie.

Menu