• Hoge klanttevredenheid, 9+
 • CRKBO Erkend
 • Ervaren trainers

Soorten vergaderingen

Iedereen heeft wel eens deelgenomen aan een vergadering. Vergaderingen vinden namelijk plaats om allerlei uiteenlopende redenen, op verschillende plekken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een vergadering op je werk, bij je sportclub of samen met andere ouders in een ouderraad.

Het doel van een vergadering

In een bedrijf of organisatie wordt er vaak vergaderd. Tijdens een vergadering komen drie of meer personen samen om gemeenschappelijke doelen en activiteiten te bespreken. Meestal komt een vergadering inhoudelijk neer op: wat willen we bereiken, hoe gaan we dat doen en wie doet wat? Een vergadering is erg handig voor o.a.:

 • Ontwikkelen van een idee
 • Maken van plannen
 • Oplossen van een probleem
 • Nemen van een beslissing
 • Creëren van draagvlak voor een plan

De 4 meest voorkomende soorten doelen

Een vergadering kan verschillende doelen hebben, dit uit zich in een agenda met meerdere agendapunten. Per agendapunt kan er een ander doel zijn dat er met dat specifieke agendapunt bereikt moet worden. We focussen even op de meest voorkomende typen doelen die een agendapunt kunnen hebben:

 1. Informeren
 2. Raadplegen
 3. Probleem oplossen
 4. Beslissing nemen

1. Vergadering om deelnemers te informeren

Deze vergaderingen zijn vaak erg to the point. Meestal is hierbij alleen de voorzitter aan het woord. Hij of zij geeft feitelijke informatie aan de andere deelnemers. Hierdoor zijn deze vergaderingen vaak vrij formeel van aard.

2.  Vergadering om deelnemers te raadplegen

In deze vergaderingen wordt er vaak een specifiek probleem besproken. Er wordt gevraagd naar de persoonlijke visie of mening van de deelnemers. Bijvoorbeeld:

 • Mening over huidig beleid
 • Blinde vlekken signaleren binnen een project
 • Suggesties voor veranderingen

3. Vergadering om een probleem op te lossen

In deze vergaderingen wordt er een probleem voorgelegd aan de deelnemers. De voorzitter omschrijft het probleem zo nauwkeurig mogelijk. Deelnemers worden geselecteerd op hun expertise of betrokkenheid bij het onderwerp. Zij worden gevraagd om mee te denken en te adviseren om vervolgens gezamenlijk tot een oplossing te komen.

4. Vergadering om een beslissing te nemen

Bij dit type vergadering wordt er meestal een standaardprocedure gevolgd:

 1. Omschrijving van het probleem
 2. Analyse van het probleem
 3. Ideeën verzamelen
 4. Het beste idee bepalen
 5. Tot een conclusie komen

Veel organisaties, verenigingen en clubs vergaderen op reguliere basis. Bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks. Op die manier blijven werknemers, leden of deelnemers betrokken bij lopende ontwikkelingen en plannen. Dit soort doorlopende vergaderingen bevatten vaak een mix van bovengenoemde elementen.

Menu