Aantekeningen voor bij je presentatie - Bureau Spraakwater
  • Hoge klanttevredenheid, 9+
  • CRKBO Erkend
  • Ervaren trainers

Aantekeningen bij een presentatie

Er zijn maar weinig mensen die hun hele presentatie uit het hoofd vertellen. De meeste sprekers maken gebruik van aantekeningen tijdens een presentatie. Aantekeningen kunnen je helpen herinneren aan wat je wilde vertellen, wanneer je de draad even kwijt bent. Er zijn een aantal manier waarop je aantekeningen bij je presentatie kunt gebruiken. De manier waarop je dit doet is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. De één vindt het prettig om de hele tekst te printen en mee te nemen, de ander heeft genoeg aan een spiekbriefje.

Manieren om om te gaan met je aantekeningen

  • Volledige tekst
  • Notities in je slideshow
  • Kernpunten op losse kaartjes
  • Kernwoorden op losse kaartjes
  • Mindmap

Volledige tekst

Het voordeel van deze methode is dat je de hele tekst bij de hand hebt. Daardoor is het onmogelijk om te vergeten wat je wilde zeggen. Het nadeel van deze methode is dat je focus meer op de tekst ligt dan op je publiek. Wanneer je voor een kleine groep spreekt is deze methode vaak te formeel, aangezien een geschreven tekst vaak formeler van aard is dan wanneer je ergens over vertelt. Het oplezen van een tekst kan daardoor onnatuurlijk overkomen. Als je de tekst goed hebt voorbereid en hebt geoefend, probeer dan om toch geregeld oogcontact te maken met je publiek.

LET OP: 

Als je teveel vasthoudt aan je tekst ben je minder in staat om gedurende je presentatie kleine wijzigingen aan te brengen. Soms merk je dat het publiek onrustig wordt. In zulke gevallen kan het verstandig zijn om een stuk over te slaan. Zorg dat je de tekst zo indeelt, met behulp van alinea’s en koppen, dat je gemakkelijk door kunt naar het volgende onderdeel, zonder dat het afbreuk doet aan je verhaal.

 

Notities in je slideshow

In de meeste slideshow programma’s, zoals PowerPoint, is er een optie voor het maken van notities. Deze verschijnen onder of naast een slide en worden alleen aan jou getoond. Je kunt deze optie gebruiken om voor jezelf een toelichting te schrijven bij een slide.

Het voordeel van deze methode is dat je alles wat je wilt vertellen kunt verwerken in de slideshow. Het nadeel hiervan is dat deze optie in de meeste gevallen niet erg geavanceerd is. Het is vaak niet mogelijk om delen te arceren, vetgedrukt te maken of het lettertype aan te passen. Het gebrek hieraan maakt het lastig om de notities snel te scannen op kernpunten. Op momenten dat je stil valt, vanwege het zoeken naar de juiste tekst, kun je wat rommelig en onprofessioneel overkomen.

Kernpunten op losse kaartjes (cue cards)

Cue cards zijn losse kaartjes met daarop je belangrijkste punten. Onder ieder kernpunt  staat kort en helder omschreven wat je ermee bedoelt. Zorg ervoor dat je slechts één zijde van het kaartje beschrijft. Op de andere kant van het kaartje schrijf je een nummer om hiermee de volgorde aan te geven. Dit kan van pas komen op momenten dat je de kaartjes gaat sorteren. Schrijf onderaan ieder kaartje een brug naar het volgende punt. Hierdoor blijft je verhaal een vloeiend geheel.
Voorkom dat je de draad kwijt raakt door ervoor te zorgen dat bekend bent met de tekst. Oefen met het maken van bruggetjes tussen de verschillende punten, zodat je minder afhankelijk bent van je kaartjes. Je kunt deze methode versimpelen door alleen wat kernwoorden op losse kaartjes te schrijven. Deze kernwoorden herinneren je aan wat je ongeveer wilde zeggen.

Het voordeel van kernwoorden op cue cards is dat je gedwongen wordt om losser te vertellen, minder vast te houden aan je verhaal. Hierdoor maak je meer contact met je publiek. Het nadeel van deze methode is dat je gemakkelijk de draad van je verhaal kwijt raakt. Hierdoor kan het voorkomen dat je belangrijke onderdelen vergeet te vertellen. Gebruik deze methode daarom alleen als je erg vertrouwd bent met het onderwerp en je zelfverzekerd genoeg bent om er uit het hoofd over te spreken.

Mind map

Een mind map bestaat uit een tabel of boomdiagram met woorden, ideeën, oplossingen en andere zaken die je associeert met de kernwoorden uit je verhaal. Een mind map wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van het grote plaatje, zodat je verbanden tussen verschillende onderdelen blijft zien.

Het nadeel van een mind map is gelijk aan dat bij het gebruik van kernwoorden op cue cards. Wederom vergt deze methode een grote mate aan voorkennis en vertrouwd zijn met de materie. Toch is deze methode meer geschikt om complexe relaties tussen verschillende onderdelen te kunnen duiden tijdens je presentatie. Daarbij hoef je niet per definitie vast te houden aan een bepaalde volgorde. Dit zorgt voor een open en flexibele manier van presenteren.

Menu