Een college of werkgroep geven - Bureau Spraakwater
  • Hoge klanttevredenheid, 9+
  • CRKBO Erkend
  • Ervaren trainers

Een college of werkgroep geven

Colleges en werkgroepen worden vaak gegeven in het (hoger) onderwijs. Hoewel een college veel gelijkenissen vertoont met een presentatie, wordt er niet voor niets een andere term voor gebruikt.
Een college is erg geschikt om in korte tijd veel informatie te geven aan studenten. Een werkgroep is meer geschikt om een discussie te voeren met de hele groep.

De definitie van college en werkgroep

Een college is ‘een bijeenkomst waar onderwezen wordt: waar mensen bij de les blijven oplettend blijven’. Tijdens een college staat de leraar voor de klas. Deze spreekt iedereen in de ruimte aan. Een college is in principe niet gebaseerd op interactie. Studenten kunnen vragen stellen over de inhoud als ze iets niet begrijpen.
Een werkgroep is ‘een plek waar een aantal mensen gezamenlijk iets bestuderen en daarvan verslag uitbrengen’. Een werkgroep biedt deelnemers dan ook de mogelijkheid om te discussiëren. Er wordt vaak van studenten verwacht dat zij inhoudelijk praten over de lesstof met elkaar en met de docent.

Kiezen tussen een college of werkgroep

Het is wel duidelijk dat deze twee type sessies zich lenen voor twee verschillende manieren van presenteren. Wanneer geef je een college en wanneer geef je een werkgroep?

College

Werkgroep

Als je in korte tijd veel informatie wilt overbrengen aan een grote groep studentenAls een groep studenten de behoefte heeft om ideeën te bespreken of te discussiëren
Als een groep op de hoogte moet worden gebracht van ideeën, maar deze niet niet ter plekke hoeft te besprekenAls je wilt controleren of je studenten een onderwerp heeft begrepen.
Als je een gedetailleerde beschrijving wilt geven van een specifiek idee aan een groepAls het onderwerp zich leent voor alternatieve interpretaties en discussie.
Als jij de expert bent en het jouw verantwoordelijkheid is om iets uit te leggen

 

Als het jouw rol is om de discussie op gang te brengen, niet om de informatie over te brengen.

Het onderscheid tussen een college en een werkgroep wordt steeds kleiner, aangezien steeds meer docenten interactief college geven. Hierdoor is er tegenwoordig ook tijdens colleges vaker ruimte voor discussies, bijvoorbeeld om studenten bij de les te houden. Dit is voornamelijk het geval in de sociale wetenschappen waar het vaak meer draait om een opinie dan om het verkondigen van de waarheid. Hoe jij je college wilt inrichten is geheel aan jou.

College geven

College geven lijkt veel op presenteren. Een college duurt vaak wel wat langer, afhankelijk van het type onderwijs zal een sessie een uur tot twee uur duren. Dit betekent dat je je best zult moeten doen om de aandacht van de studenten vast te houden. Tips hierover vind je op de pagina ‘Werken met visuele hulpmiddelen’.

In een collegezaal staan de stoelen opgesteld in een halve cirkel, zodat iedereen de docent goed kan zien. Dit kan je het gevoel geven dat je een vis in een vissenkom bent. Ondanks deze opstelling is het toch belangrijk dat je probeert om met alle delen van de zaal oogcontact te maken.

Gouden tip!

Sommige docenten vinden het prettig om een aantal studenten uit te kiezen waarvan ze weten dat die goed op de hoogte zijn van de lesstof. Als zelfs deze studenten laten blijken dat ze iets niet begrijpen is het tijd voor een pauze of om te vragen of iedereen het heeft begrepen.

 

Het is sowieso de moeite waard om eens in de zoveel tijd te inventariseren of alles helder is en of het nodig is dat je sommige zaken nog eens herhaalt. Onthoud dat het jouw taak is om de groep iets te leren. Als niemand je kan volgen schiet je je doel voorbij.

Handouts en lectuur

De meeste studenten hebben baat bij handouts van de sheets van je college. Zorg ervoor dat deze na afloop van de les online na te lezen zijn. Sommige docenten geven ter voorbereiding van het college aanbevolen lectuur op om te lezen.

Een werkgroep geven

Als docent van een werkgroep zorg je ervoor dat de studenten vooraf materiaal ontvangen waarmee ze de werkgroep kunnen voorbereiden. Dit kunnen achtergrondartikelen zijn, of een bepaalde case studie die van toepassing is. Je kunt ook alvast een aantal discussievragen opstellen, zodat leerlingen hun antwoord kunnen voorbereiden. Begin een werkgroep met een uiteenzetting van het onderwerp. Niet iedereen zal alle literatuur vooraf hebben gelezen, dus een inleiding is vaak nodig om een discussie op gang te brengen. Wacht niet te lang met het openen van de discussie. Dit doe je door een prikkelende vraag te stellen. Daarna is het jouw taak om de discussie in goede banen te leiden.

Als het nodig is kun je een mini-presentatie voorbereiden, bijvoorbeeld door middel van het tonen van een aantal slides in PowerPoint. Voor meer ideeën over een effectieve PowerPoint presentatie, zie de pagina ‘Visuele hulpmiddelen’.

 

Gouden Tip!

Zorg dat je een aantal vragen paraat hebt die de discussie soepel door het onderwerp leiden. Je kunt ervoor kiezen om deze vragen aan het begin van de werkgroep te delen met de studenten.

 

Een van de belangrijkste taken van een werkgroepleider is om de tijd in de gaten te houden. Houd er tijdens het voorbereiden van de discussie rekening mee hoe lang de groep ongeveer nodig zal hebben voor het bespreken van een bepaald onderdeel. Het zou jammer zijn als er niet genoeg tijd is om alle facetten van een onderwerp te behandelen. Soms gaat het sneller dan verwacht. Zorg er in dat geval voor dat je een extra vraag hebt voorbereid.

Aan jou de keuze

Dit zijn algemene richtlijnen voor het geven van een college of werkgroep. We hebben deze opgesteld om onervaren docenten op weg te helpen.
Echter, uiteindelijk is het geheel aan jou als docent om te bepalen hoe je een college of werkgroep inricht. Ook hangt de inhoud af van je studenten en de onderwijsinstelling waar je les geeft. Het is verstandig om vooraf ook bij hen te checken wat er precies van je verwacht wordt.

Menu